WYSIWYG Web Builder
Agenda konferencji*
20.04.2017 piątek
14.00-16.00 -
rejestracja uczestników
14.00-16.00 - obiad
16.00-16.30 -
powitanie gości, rozpoczęcie konferencji
16.30 - 17.00 prof. dr hab. med. Przemko Kwinta
- Małopolski Specjalista Wojewódzki Pediatrii, Kierownik Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
     Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Opieka paliatywna nad dzieckiem okiem pediatry”
17.00 - 17.30 dr n.med. Iwona Filipczak-Bryniarska
- Małopolski Specjalista Wojewódzki Medycyny Paliatywnej,
   Kierownik Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
„Opieka paliatywna nad dziećmi w woj. małopolskim okiem medycyny paliatywnej”
18.00 - kolacja z niespodzianką

21.04.2017 sobota
9.00 - 9.25  ks. dr hab. n. teol., lek. med. Lucjan Szczepaniak SCJ
Kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
„Godność chorego dziecka”
9.25 - 9.50 dr n. prawnych Małgorzata Szeroczyńska
Prokurator prokuratury rejonowej w Żyrardowie

„Gdy rodzice nie mają wspólnego zdania lub żądają konkretnego postępowania. Aspekty prawne”
9.50 - 10.20 lek med. Małgorzata Musiałowicz
Specjalista pediatrii i opieki paliatywnej, kierownik NZOZ, Prezes Fundacji Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
„Z szacunku do dziecka -pediatryczna opieka paliatywna”
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 11.30 mgr Justyna Dylczyk
Psycholog Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
„Ocena jakości życia nieuleczalnie chorego dziecka i jego rodziny - wybrane aspekty”
11.30 - 12.00 mgr Jolanta Szwiec-Kolanko
Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
"Mówię więc jestem? Jestem więc mówię? Wartość, waga i funkcja porozumiewania się."

12.00 - 12.30 dr n.med. Piotr Weryński
Specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej, z-ca ordynatora o. Kardiologii Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie, lekarz Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
lek med. Ewa Górszczyk
Specjalista pediatrii, lekarz Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
„Wybór optymalnego postępowania dla nieuleczalnie chorego dziecka”- prezentacja przypadków
12.30 - 13.30 lunch
14.00 - 16.30 mgr Radosław Skubis
psycholog Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
„Komunikacja na linii zespół hospicjum - rodzic. Omówienie case study na przykładach rodzica współpracującego,
rodzica wikłającego, rodzica manipulującego oraz rodzica agresywnego”
17.00 - program kulturalno-rekreacyjny

22.04.2017 niedziela
9.00 - 10.00 mgr Robert Rajca
Koordynator Wolontariatu Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
mgr Radosław Skubis
psycholog Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
„Czy każdy może być wolontariuszem?”
10.00 - 10.30 mgr Agnieszka Łopatowska
Dziennikarka, redaktorka i Dyrektor Sektora Lifestyle w Grupie Interia. Prowadzi warsztaty dziennikarstwa
internetowego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
„Marketing i PR w organizacji pozarządowej”
10.30 - 10.45 - podsumowanie konferencji
10.45 -
przerwa kawowa
11.30 -
zakończenie konferencji
* ostateczna wersja agendy może nieznacznie ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora