WYSIWYG Web Builder
OPŁATY
Opłata konferencyjna - 100 zł.
Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
- udział w sesjach konferencyjnych,
- szczegółowy program,
- certyfikat uczestnictwa,
- poczęstunek

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest:
- rejestracja uczestników,
- wpłata na konto do dnia 13 kwietnia 2018 r.

Dane do przelewu:
"Alma Spei" Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88 a, 31-234 Kraków
KRS 0000 237 645
NlP 6772252176 REGON 120074818
BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
Tytuł przelewu: Opłata konferencyjna